českyenglishdeutschпо-русски
.:Kontakty:.
Tel.: 00420 465 424 900
Fax: 00420 465 424 903

E-mail: obchod@ltc.cz
.:Výrobek:.

Nový elektronický obchod společnosti LTC Vysoké Mýto, a.s. - shop.ltc.cz

Rozhodčí doložka

Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, včetně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práv z tohoto právního vztahu přímo vznikajících, otázek právní platnosti tohoto právního vztahu, jakož i otázek i práv s těmito právy souvisejícími, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní odstoupeno(dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, jak to umožňuje zákon 216/94 Sb. O rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat rozhodce p. Pavel Outěřický nebo rozhodce JuDr. Josef Kešner, přičemž rozhodce rozhodne i o výši nákladů řízení a odměny rozhodce.


4.2.2008
Normy
ISO 9001:2008HACCPfood BRCIFS Food
© ltc.cz, 2021, PPSU s.r.o. | xhtml 1.1, css valid